Skúmam podrobne miesto odkiaľ pochádzam, opakujem si jeho príbehy, spievam jeho piesne, chránim jeho jazyk, lebo zo mňa robia to čo som, a keď to neurobím ja a teraz, kto to urobí!?


Roky potláčania špecifickosti užívateľa, jeho potrieb a predstáv o prostredí v ktorom chce existovať, potláčania individuality tvorcu prostredia a hlboká kríza modernistickej architektúry nás presvedčili o potrebe omnoho konkrétnejšej a aj špecifickejšej tvorby pre dané prostredie a daného užívateľa. Svojimi stavbami chceme nadviazať na spretŕhanú niť tvorby našich dedov, zvýrazniť tradičné hodnoty prostredia, materiálov, postupov prác a prinavrátiť hodnotu detailu aj celkovému mystickému pôsobeniu priestoru.

Spracúvame urbanistické štúdie, územnoplánovaciu dokumentáciu, projekty obytných súborov aj rodinných domov, projekty náročných atypických stavieb kultúrneho, športového, obchodného, administratívneho a kultovo duchovného charakteru. Výrazne sa zameriavame na rekonštrukcie a na prácu s drevenými konštrukciami.

Za naše realizované diela sme získali najvyššie architektonické ocenenia na Slovensku – Cen Dušana Jurkoviča –a nomináciu na Cenu Za Architektúru – CeZaAr. K našim dielam patria aj RK kostol v Lovinobani, hotel Bankov v Košiciach, Policajná stanica v Čiernej nad Tisou, Remeselnícke domy na Hrnčiarskej ulici v Košiciach, Poisťovňa Uniqua v Košiciach, Domy smútku v Kamenici nad Cirochu a vo Valalikoch, výstavy Slovenskej ľudovej kultúry v Ríme, Paríži, Oberschönenfelde, rodinné domy v Košiciach a okolí, rekonštrukcie v centre Košíc.